Hasar durumunda ne yapmalıyım?

Hasar durumunda ilk olarak “hasar ihbarı”nda bulunulması gerekmektedir. Hasar ihbarı esnasında size sorulacak başlıca sorular, poliçe numaranız, tahmini hasar meblağı, hasarın oluş şekli, oluş tarihi v.b. gibidir.

Daha sonra istenecek evraklar hasar gören malın veya hasarın türüne göre belirlenecektir. Bazı sık karşılaşılan hasar türleri için gerekli belgeler aşağıda verilmiştir;

KASKO HASARLARI:
Aracınızın kaza sonucu hasara uğraması halinde Kaza Tespit Tutanağını eksiksiz doldurunuz. Tutanağın doldurulamayacağı hallerde ilgili emniyet veya jandarma birimlerine müracaat ederek trafik kaza raporu tutturunuz,
Tutanağın, ancak maddi hasarla sonuçlanan kazalarda, kazaya karışan sürücülerin kazanın oluş şeklinin tutanakla tespiti konusunda anlaşması halinde doldurulabileceğini unutmayınız
Mümkün olması halinde kazaya karışan araçlar kaza yerinden kaldırılmadan önce farklı yönlerden fotoğraflarını çekiniz,
Eğer olay araç çalınması veya araçta meydana gelen kısmi çalınma ise (radyo teyp, telefon, özel eşyalar, lastik gibi) mahalli karakola müracaat ederek tutanak düzenletilmeli, (Karakol müracaat tutanağı, görgü tespit tutanağı),
Trafik kaza raporu tutulduktan sonra araç, onarılacağı tamirhane veya servise çekilip, en kısa sürede Şirketimize veya acentenize poliçe numaranız, tamirhane adresi ve telefon numarasını da bildirilerek hasar ihbarında bulunulmalı

HASAR İHBARINDA BULUNABİLMEK İÇİN GEREKLİ EVRAKLARAracınızın Kaza Sonucu Hasara Uğraması Halinde;
Trafik Kaza Raporu
Alkol Raporu
Ehliyet Fotokopisi,
Ruhsat Fotokopisi
İtfaiye Raporu (Aracın Yanması Halinde)
Aracınızın Çalınması Halinde;

Karakol Müracaat Tutanağı
Aracınızda Meydana Gelen Kısmi Çalınma Hasarlarında;

Karakol Müracaat Tutanağı
Görgü Tespit Tutanağı
TRAFİK VE İHTİYARİ HASARLARI2A. MADDİ HASARLAR:
Trafik Kazası Tespit Tutanağı ve Alkol Raporu
Zarar gören araca ait Ruhsat fotokopisi
Zarar gören araca ait Sürücü Belgesi (Ehliyet) fotokopisi
Hasar fotoğrafları (Eksper tayin edilirse bu belge eksper tarafından temin edilir.)
2B. BEDENİ HASARLAR : (TEDAVİ GİDERİ VEYA ÖLÜM / UZUV KAYBI TAZMİNATI TALEPLERİ)

Trafik Kazası Tespit Tutanağı ve Alkol Raporu
Yaralanmada: Yaralı için yapılan tedavi giderini gösterir belgeler (Reçete, faturalar vb.) ve Kati Hastane Raporu (Sakatlık veya uzuv kaybı sözkonusuysa rapor Kurul’dan alınmalıdır.)
Ölümde: Veraset İlamı, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, Ölüm Raporu, Defin Ruhsatı, ölenin son kazanç durumunu gösterir belge
ŞAHIS MALİ MESULİYET HASARLARI Maddi zararlarda: Kaza Zaptı, zarar görenin mal sahipliğini gösterir belge, zarar görenin doğrudan başvurması halinde sigortalımızın muvafakatnamesi
Yaralanmada: Yaralı için yapılan tedavi giderini gösterir belgeler (Reçete, faturalar vb.) ve Kati Hastane Raporu (Sakatlık veya uzuv kaybı sözkonusuysa rapor Kurul’dan alınmalıdır.)
Ölümde: Veraset İlamı, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, Ölüm Raporu, Defin Ruhsatı, ölenin son kazanç durumunu gösterir belge